Poradenství

Chcete zvýšit efekty z potenciálu informačních a komunikačních technologií? Nabízíme Vám zajímavé služby, které vám pomohou účinně podporovat podnikové procesy a řídit informatiku.

Řízení informatiky
Využitím služby zavedete optimalizovaný přístup k řízení informatiky. Koncept řízení je založen na principu modularity. To nám umožňuje, aby zákazník implementoval pouze vybrané části řízení, například přípravu a zpracování informační strategie, podporu výběrových řízení, podporu řízení outsourcingového vztahu, řízení služeb apod.
Reálný potenciál zlepšení
Jak se dostat na cestu absolutního potenciálu zlepšení. Pomůžeme Vám směr identifikovat a formulovat váš reálný potenciál zlepšení, který vás bude k požadovanému cíli přibližovat.
Zvyšování výkonnosti procesů
Pomůžeme Vám narovnat obchodní procesy, které pak spolu s jejich dokumentací umožní přesněji formulovat požadavky na informatiku, její strukturu, výkon, náklady a další parametry.
Analýza a návrh BI aplikací
Účinné využití obrovského množství informací a dat v procesech plánování a rozhodování to je business intelligence. Aplikací naší služby promítnete nároky podnikových manažerů, analytiků a plánovačů do architektury analytických a plánovacích aplikací informačního systému.
Další služby související s informatikou organizace
Jedná se o služby: Informační strategie, Řízení outsourcingového vztahu, Předmět, parametry a cena služeb informatiky - SLA, Výběrová řízení na dodávku IS/ICT, Smlouvy na dodávku IS/ICT, Dohled nad realizací informatických projektů, Podpora zavádění Systému managementu jakosti (ISO 9001), Evidence a analýza komponent IS/ICT, Bezpečnost IS/ICT, Analýza rizik.

IČ:49359096
DIČ:CZ49359096
Zápis do OR u MS Praha: oddíl C, vložka 20125

ITG, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Telefon: 603 553 316
Fax: 257 211 461
E-mail: info@itg.cz