Zvyšování výkonnosti procesů

Podnikové procesy (business procesy) jsou hlavním východiskem vývoje a řízení podniku a jeho infrastruktury.

Optimalizovaný proces + informatická podpora

Využitím služby lze:

  • dosáhnout narovnání a optimalizaci obchodních procesů, které pak spolu s jejich dokumentací umožní přesněji formulovat požadavky na informatiku, její strukturu, výkon, náklady a další parametry,
  • dosáhnout optimálního nastavení soustavy metrik pro vyhodnocování výkonnosti jednotlivých procesů a implementovat ucelený systém pro řízení výkonnosti procesů a
  • identifikovat další příležitosti rozvoje organizace a jejího informačního systému.

Pomůžeme Vám narovnat obchodní procesy, které pak spolu s jejich dokumentací umožní přesněji formulovat požadavky na informatiku, její strukturu, výkon, náklady a další parametry.

Zpracovaný konceptuální model business procesů definuje potřeby podnikového systému. Ty mohou být naplňovány různými (zejména informačními) technologiemi na různých stupních technické vyspělosti, různých vlastností a forem (na "zelené louce", na základech předchozího řešení, standardním aplikačním balíkem, či jejich rozličnými kombinacemi).

Zákazník získá:

  • seznam hlavních a podpůrných procesů, jejich mapu a popis a
  • soustavu metrik sloužících pro měření a vyhodnocování výkonnosti jednotlivých procesů včetně návrhu uceleného systému pro řízení výkonnosti procesů a jeho zavedení.

IČ:49359096
DIČ:CZ49359096
Zápis do OR u MS Praha: oddíl C, vložka 20125

ITG, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Telefon: 603 553 316
Fax: 257 211 461
E-mail: info@itg.cz