Reálný potenciál zlepšení

V každé firmě jsou realizátorem podnikového výkonu hlavní - hodnototvorné procesy. Procesy jsou nástrojem dosahování podnikových cílů. Jak však zjistit, zda procesní cíle jsou dosažitelné? Jak je stanovit vyváženě?

Využijte reálného potenciálu zlepšení a kroky, které vás budou dlouhodobě přibližovat k absolutnímu potenciálu zlepšení.

Zkušenosti ukazují, že v mnoha případech jsou limitem pravidla, která jsme sami vytvořili.

Využitím služby:

  • zjistíte potenciál zlepšení, od kterého odvodíte dlouhodobé zlepšování výkonnosti firmy,
  • analyzujete limity umožňující zadávat projekty při nákladovém optimu,
  • získáte hodnoty snímků pro hodnocení výkonnosti jednotlivých hlavních a podpůrných procesů.

IČ:49359096
DIČ:CZ49359096
Zápis do OR u MS Praha: oddíl C, vložka 20125

ITG, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Telefon: 603 553 316
Fax: 257 211 461
E-mail: info@itg.cz