Řízení informatiky

Nároky na řízení informatiky vyplývají z ekonomických, obchodních a provozních potřeb a cílů organizace a také závisí na nových možnostech, které informační a komunikační technologie nabízejí.

Funkcionalita + disponibilita + maximalizace efektů

Využitím služby lze:

  • dosáhnout vyšší kvality IS/ICT vzhledem k potřebám společnosti, tj. vyšší funkcionality, lepší podpory podnikových procesů, integrace jednotlivých oblastí řízení podniku, vyšších efektů a výkonových parametrů IS/ICT (spolehlivosti, disponibility, flexibility, doby odezvy, ...),
  • zajistit efektivní kooperaci a komunikaci podniku s dodavateli IS/ICT při racionálním řešení problematiky systémové integrace,
  • dosáhnout snížení nákladů na IS/ICT na účelné minimum a současně dosáhnout zlepšení poměru cena výkon u celého systému i jeho jednotlivých komponent,
  • optimalizovat časové a finanční nároky při řešení rozvojových programů a projektů IS/ICT,
  • zvyšovat celkovou informační a komunikační úroveň firmy, uvnitř i ve vztahu k externím partnerům.

Tři úrovně řízení a 10 základních domén řízení

Klíčem k úspěchu je naplnění základního rámce řízení informatikySchéma řízení informatiky.

Cílovým výstupem služby je komplex organizační dokumentace pro řízení IS/ICT a pracovníci připravení je naplňovat.

Náš přístup k řešení se mimo jiné opírá také o metodiky ITIL a COBIT.

Dílčí komponenty i jako samostatné služby

Formou samostatně objednaných služeb je možné postupně naplňovat koncept řízení informatiky.

Jedná se o následující služby:

IČ:49359096
DIČ:CZ49359096
Zápis do OR u MS Praha: oddíl C, vložka 20125

ITG, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Telefon: 603 553 316
Fax: 257 211 461
E-mail: info@itg.cz