Dohled nad realizací informatických projektů

Naše základní pozornost je zaměřena na věcné a časové plnění projektu, posouzení výstupních dokumentů, jejich kvalitu a obsah.

Pečlivý dohled - záruka minimalizace nepříznivých dopadů do řešení projektu

V přístupu se opíráme o spolupráci s právními experty z řad zákazníka nebo externích právních firem.

Využitím služby lze:

  • získat konzultační podporu při sestavení plánů akceptace (včetně akceptačních kritérií), plánu testování, předání a plánu kvality a nestranný pohled nad dodržením parametrů projektu a nebo
  • získat jednorázový pohled na průběh projektu a to formou provedení auditu. Ten je orientovaný na stav a obsah projektové kanceláře projektu, stav základních písemných materiálů (dokumentace projektu, úvodní studie, harmonogram, organizace řízení projektu, architektury atd.), zápisy z jednání, identifikace změn oproti původnímu řešení, jejich zakotvení do oficiální dokumentace, způsob řešení.

IČ:49359096
DIČ:CZ49359096
Zápis do OR u MS Praha: oddíl C, vložka 20125

ITG, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Telefon: 603 553 316
Fax: 257 211 461
E-mail: info@itg.cz