Výběrová řízení na dodávku IS/ICT

Co a jak poptat u externího dodavatele? Jaký systém výběru připravit? Co všechno budete potřebovat? Jak vyhodnotit nabídky? Jak vývěrové řízení uzavřít? To jsou otázky, na něž odpovídá naše služba.

Výběrové řízení "na míru" odběrateli

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti výběrových řízení disponujeme kvalitní metodikou podporující postupy uplatněné při výběrových řízení včetně požadavků vyplývající ze zákonných norem, kterými se řídí orgány státní správy a samosprávy.

Využitím služby lze:

  • zajistit, aby poptávka zahrnovala pouze to co je nezbytně nutné,
  • předejít problémům vzniklých během výběrového řízení a
  • zajistit hmotnou zainteresovanost dodavatele na dosažených efektech z realizace.

IČ:49359096
DIČ:CZ49359096
Zápis do OR u MS Praha: oddíl C, vložka 20125

ITG, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Telefon: 603 553 316
Fax: 257 211 461
E-mail: info@itg.cz