Smlouvy na dodávku IS/ICT

Vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem služby, dodavatelem IS/ICT nebo systémovým integrátorem je dlouhodobé partnerství, ve kterém je potřeba zajistit přesná pravidla fungování.

Kvalitní smluvní vztah je klíčem k dlouhodobému partnerství

V přístupu se opíráme o spolupráci s právními experty z řad zákazníka nebo externích právních firem.

Využitím služby lze:

  • získat podporu při zajištění požadované kvality kontraktu a jeho obsahu ve smyslu zajištění maximální bezpečnosti dodávky IS/ICT (věcný obsah dodávky a možnost jeho kontroly, pojištění, pokuty, autorská práva,…), optimální struktury a procedur řízení dodávky (organizace řízení projektu, součinnost, procedury akceptace, testování, kvality, předání, ...) a cenové výhodnosti (platební kalendář, vazby ceny na dokončení celé dodávky,..) a
  • získat podporu při zpracování pravidel hmotné zainteresovanosti dodavatele na dosažených efektech z realizace informačního systému.

IČ:49359096
DIČ:CZ49359096
Zápis do OR u MS Praha: oddíl C, vložka 20125

ITG, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Telefon: 603 553 316
Fax: 257 211 461
E-mail: info@itg.cz