Předmět, parametry a cena služeb informatiky - SLA

Informatika poskytuje služby pro realizaci byznysu organizace. Jaké služby informatiky byznys potřebuje, v jaké kvalitě a ceně, to je otázka, kterou se musíme zabývat, pokud chceme získat představu o tom, jakými náklady se informatika podílí na přínosech byznysu.

Poskytování služeb – klíčový přístup ve vztahu informatiky a byznysu

Využitím služby zákazník získá konzultační podporu (v případě požadavku i dokumentaci) v oblasti návrhů a doporučení:

  • jak specifikovat předmět služeb informatiky,
  • jak formulovat kvalitativní a kvantitativní parametry služeb a
  • jak stanovit jejich cenu.

Služba informatiky může být poskytována i externím dodavatelem. Naše služba Řízení outsourcingového vztahu se pak orientuje na řešení, jak se vyrovnat s tímto interní problémem informatiky.

IČ:49359096
DIČ:CZ49359096
Zápis do OR u MS Praha: oddíl C, vložka 20125

ITG, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Telefon: 603 553 316
Fax: 257 211 461
E-mail: info@itg.cz