Řízení outsourcingového vztahu

Vytěsnění (outsourcing) neznamená, že se zbavujete odpovědnosti za kvalitu a rozsah podpory, kterou nabízí informatika uživatelům.

Dobře připravený outsourcing umožní soustředit se na podstatné

Využitím služby zákazník získá konzultační podporu (v případě požadavku i dokumentaci) v oblasti návrhů a doporučení:

  • jak v konkrétním případě nastavit principy vztahu s poskytovatelem služby, aby výstupy poskytovatele plnily zájmy zákazníka (možno uplatnit v problémovém vztahu nebo v ranných fázích tvorby vztahu, např. při úvahách o RFP),
  • jak a proč zrevidovat platnost komplexu smluv a jejich plnění,
  • jak zapracovat nové aspekty vztahu do smlouvy,
  • jak připravit a vytvořit nové znění smlouvy,
  • jak se vypořádat k zamýšlenému převodu aktiv nebo zaměstnanců na poskytovatele outsourcingového vztahu.

Kvalitu a obsah (vytěsněných) činností, které jsou nyní poskytovány jako služby, doporučujeme popsat jako samostatné dohody. Takové dohody jsou označeny pojmem SLA (Service Level Agreement). Naše služba Předmět, parametry a cena služeb informatiky – SLA řeší právě tyto aspekty.

IČ:49359096
DIČ:CZ49359096
Zápis do OR u MS Praha: oddíl C, vložka 20125

ITG, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Telefon: 603 553 316
Fax: 257 211 461
E-mail: info@itg.cz