Informační strategie

Rozvíjí se informatika v souladu s byznys strategií organizace? Bude schopna reagovat na změny? Je vlastně informatika součástí podnikové architektury a má těsnou vazbu na byznys architekturu?

Akční plán rozvoje informatiky

Využitím služby lze:

  • získat akční plán (1-3 roky) reprezentovaný konkrétním popisem a harmonogramem jednotlivých projektů, jehož naplnění umožní, aby informatika odpovídala stanoveným cílům,
  • účinně doplnit podnikovou architekturu o architekturu informačního systému s vazbou na byznys architekturu a
  • minimalizovat duplicity v systému a snížit neefektivní náklady na jeho rozvoj.

IČ:49359096
DIČ:CZ49359096
Zápis do OR u MS Praha: oddíl C, vložka 20125

ITG, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Telefon: 603 553 316
Fax: 257 211 461
E-mail: info@itg.cz